Garantier/villkor Telefon Reparation

1. Vi ger garantier för att det arbete vi gör är korrekt utfört.
2. Ibland ger våra leverantörer längre garantier än vad vi gör normalt, så fråga gärna.
3. Vi ger garantier 3 månader på arbetet. 6 till 12 månader på reservdelar.
4. Har skador uppkommit p.g.a. yttre påverkan eller oaktsamhet gäller inga garantier.
5. Skada vid reparation
5a. Skulle vi skada telefonen vid reparation, så försöker vi först reparera den.
5b. Kan vi inte reparera en skada som vi har åsamkat vi ordnar fram en utbytestelefon.

Ditt ansvar.
1. Har du några garantier från tillverkaren gå till Auktoriserad service partner.